Begeleiding in Zeeland (Zuid-Beveland) voor kinderen van 8 tot 18 jaar

Vergoeding en Kwaliteit

Tarieven

Leerontwikkeling*


Intake

GRATIS

Coaching sessie

55 euro (60 minuten)

Coachingstraject

400,00 euro (8 sessies van 60 minuten)

Overleg met school

55 euro per uur, incl. reiskosten tot 15 km enkele reisPersoonlijke ontwikkeling*


Intake

GRATIS

Coaching sessie

55 euro (60 minuten)Dagbesteding **


Begeleiding Individueel

40 euro per uurScholen


Werkzaamheden en tarief in overleg* incl. begeleidingsplan, logboek en werkbladen


** incl. zorgplan, financiering mogelijk vanuit persoonsgebonden budget    


Bankgegevens

NL26 KNAB 0411 5845 02    t.n.v. Matura Coaching


Algemene voorwaarden en privacy beleid

Om deel te kunnen nemen aan de coaching of dagbesteding van Matura Coaching gelden Algemene Voorwaarden en een Privacy beleid.

Indien u akkoord gaat met het begeleidingsplan of zorgplan dat Matura Coaching heeft opgesteld, geeft u daarbij tevens aan dat u kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid van Matura Coaching.


Kwaliteit

Om de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken bestaat de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Matura Coaching is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie en voldoet zo aan de wettelijke eisen. 


Registraties

Verklaring Omtrent Gedrag

opvraagbaar

Curriculum Vitae 

CV

Kamer van Koophandel  

83514910

AGB-code Vestiging en Onderneming

41523840  

Lerarenportfolio  

7064-2176

Stichting Keurmerk Jeugdzorg (SKJ)

160010650

Jeugd Breincoach   

certificaat opvraagbaar en zie hier voor meer informatie

Wkkgz

Bewijs van lidmaatschap

CRKBO

https://www.crkbo.nl/Register/Docenten