Begeleiding in Zeeland (Zuid-Beveland) voor kinderen van 8 tot 18 jaar

Persoonlijke ontwikkeling

Soms komen er hobbels op het levenspad van een kind.

Ruzie met vrienden. Tegenop school zien. Bang om fouten te maken. Angstig door gebeurtenissen. Niet goed kunnen slapen. Akelige gedachten. Niet goed kunnen concentreren. Vlug boos worden. Onrustig zijn. 

Matura Coaching biedt ondersteuning bij het overwinnen van dergelijke hobbels. 

Vanuit de oplossingsgerichte methodiek wordt het kind weer in zijn kracht gezet. Er wordt gefocust op de gewenste situatie (wat wil je bereiken?). Ook wordt gekeken wat al wél goed gaat. Met behulp van vragen stellen, gesprekskaarten en praktische oefeningen wordt het kind aangeleerd om verder te bouwen op alles wat al positief is in zijn leven. 

Er wordt niet gevraagd: wat gaat er mis, hoe komt dat, wat ontbreekt er? Er wordt wél gevraagd: wat gaat er goed, wat is er al aanwezig, wat zou je graag willen? Want: alles wat je aandacht geeft groeit! 

Door deze effectieve aanpak gebeuren er kleine wonderen. Het kind ontdekt dat de oplossing al in zichzelf aanwezig is. Hij ziet weer lichtpuntjes en onderneemt zelf stappen om zijn doel te bereiken. En als hij ontdekt dat deze methode écht werkt en ook zijn omgeving anders op hem gaat reageren, groeit het zelfvertrouwen én is de hobbel genomen.


Enthousiast geworden? Deel de website van Matura Coaching via: